0552 725 74 25 - 0530 554 83 62

Peyzaj Hizmetleri


Peyzaj düzenleme çalışmaları, peyzaj projelendirme çalışmaları ile başlamaktadır.

Bitkilerin ortamına ve alana göre farklı materyallerle bir araya getirilmesine ek olarak bakımı, sulanması, gübrelenmesi, görsel açıdan birliğinin ve devamlılığının sağlanması işidir. Peyzaj projeleri; bitkilendirme tasarımı, drenaj projesi, sulama sistemi projesi ve aydınlatma hatları projesi ile birlikte çizilen bir projeler bütünüdür.

• Bahçe Bakım ve Temizliği
• Çiçeklendirme
• Ağaçlandırma
• Düzenleme
• Sulama Sistemleri
• Budama
• Aydınlatma Hatları