0552 725 74 25 - 0530 554 83 62

İnsan Kaynakları


Personel Yönetimi

İşletmelere, bir işi aynı kalitede daha az maliyetli ve yasal sorumlulukları azaltarak yapma imkanı sağlayan bu hizmetleri REKOR IK, kurulduğu yıldan bu yana özellikle depo, tahmil-tahliye, elleçleme, tecrübeli elemanları istihdam ederek başarıya devam ettirmektedir. İşletmeler, herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın ana işi dışındaki küçük işlerinde çalışanlarını REKOR IK personeli statüsünde çalıştırabilmektedir.

Firmamızın Personel Yönetimi il alakalı başlıca hizmetleri;
• Operasyon Sorumlusu
• Temizlik Personeli
• Manipülasyon / Elleçleme
• Depo Destek Personeli
• Resepsiyon
• Yevmiyeci Personel
• Ofisboy